Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA

Degree Programme in Interior Design 60 op

International Master of Interior Architectural Design IMIAD 60/120 op

 

Tutkinto

Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike

Muotoilija (ylempi AMK)

Master of Culture and Arts

Laajuus

60 op

 

 

Koulutuksen tavoitteena on syventää tilasuunnittelun ammattilaisen ammatillisia valmiuksia sekä luoda kansainvälinen yhteistyöverkosto yhteisten opintojen muodossa. Koulutusohjelmassa perehdytään oman alan tuntemuksen kautta ja tilakäsitteen näkökulmasta muotoiluun, arkkitehtuuriin ja tutkimukseen.

 

Muotoilun koulutusohjelman ylempi AMK-tutkinto, Degree Programme in Interior Design, perustuu kuuden korkeakoulun yhteiseen opetusohjelmaan (Saksa HFT, Englanti ECA, Sveitsi SUPSI, Turkki ITU, Intia CEPT, Suomi Lahden ammattikorkeakoulu) ja siten osa opinnoista suoritetaan kansainvälisissä partnerioppilaitoksissa. Muotoilun koulutusohjelman ylempi AMK-tutkinto (60op) hyväksiluetaan kansainvälisiin International Master of Interior Architectural Design/IMIAD-opintoihin (120 op).

 

The IMIAD or International Master of Interior Architectural Design is a special post-graduate Master of Arts programme created especially for interior architects, architects or designers. The IMIAD qualification is recognised by all the partner institutions.

 

Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat:

  • design opinnot, mm. kansainvälinen työpaja, muotoilun tutkimusmenetelmät
  • teknologia ja tiede, mm. tilakokemus/virtuaalitila
  • liiketoiminta ja viestintä, mm. liiketoimintaosaaminen, esiintymistekniikat
  • kulttuuri ja humaanisuus, mm. ympäristöpsykologia, ajan henki, utopiat ja visiot
  • luovat opinnot, mm. seminaarit, opinnäytetyö

 

Opinnot on suunniteltu työn ohessa suoritettaviksi ja ne rakentuvat lähiopetusjaksoista, kansainvälisestä vaihdosta ja itsenäisen työskentelyn osuudesta. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti ilta- ja viikonloppuopintoina (pe klo 13-19 ja la klo 9-16), mutta opintoja voi olla myös joinakin arkipäivinä. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka määrittelee sen, kuinka paljon opintoja ja siten myös lähiopetusta opiskelijalle jää suoritettavaksi. Opintoihin sisältyy kaksi kansainvälistä jaksoa ulkomailla (ensimmäinen kevätlukukausi ja kaksi viikkoa toisen vuoden syyslukukaudesta), jolloin opetuskielenä on englanti.

 

 OPINTO-OPAS 2013-2014

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 90 OP

 

 

 

Design; moduuli G1 50 op

1

2

suoritusvuosi

05PYORIENT IMIAD Orientaatio opinnot 5 op

5

 

 

05YMUOTUME Muotoilun tutkimusmenetelmät 5 op

 

5

 

05PYKANTYÖ Kansainvälinen työpaja 10 op

 

10

 

05PYTIESUUN Tietokoneavusteinen suunnittelu 5 op

5

 

 

05PYTILSYV Tilasuunnittelun syventävät opinnot 5 op

5

 

 

05PYKVG1 Kansainvälinen vaihto G1 20 op

20

 

 

Teknologia ja tiede; moduuli T 15 op

1

2

suoritusvuosi

05YMATESOV Materiaalisovellukset 5 op

 

5

 

05PYVIRT Virtuaalitodellisuus 5 op

 

5

 

05PYKVT Kansainvälinen vaihto T 5 op

5

 

 

Liiketoiminta ja viestintä; moduuli W 10 op

1

2

suoritusvuosi

05YAJANHUT Ajan henki, utopia ja visiot 5 op

5

 

 

05YDESDRIVB Design driven business skills 5 op

5

 

 

Kulttuuri ja humaanisuus; moduuli K 15 op

1

2

suoritusvuosi

05PYYMPPSY Ympäristöpsykologia 5 op

5

 

 

05PYARKDES Arkkitehtuuri, design Suomessa 5 op

5

 

 

05PYKVK Kansainvälinen vaihto K 5 op

5

 

 

OPINNÄYTETYÖ 30 OP   

Luovat opinnot; moduuli G2 30 op

1

2

suoritusvuosi

05YOPNÄYTE Opinnäytetyö 30 op

 

30

 

 aikuops1314-mi-imiad-yamk.pdf 29.4.2013

  • No labels