Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Innobrokerit – Partneritapaaminen Innovaatiokeskuksessa 8.6.2011MUISTIO


Paikalla: Senja Jouttimäki
Mari Merenluoto
Heli Vesanto
Katariina Mäenpää
Anu Raappana
Tiina Järvinen (muistion kirjoittaja)
  1. Keskusteltiin partnereiden rooleista ja työnjaosta.
    • Kukin partnerin edustaja tekee itsestään projektia varten CV:n ja toimintasuunnitelman, palautus 15.6. mennessä Katariinalle. > Wikiin.


  1. Mietittäväksi jäi syksyn 2012 ja kevään 2013 valmennusteemat (syksyllä 2011 hyvinvointialan yrittäjät ja keväällä 2012 tekniikan alan yritykset)


  1. Heli / TTY valmistelee luento-/workshop sarjaa syksylle 2011


  1. Heli / TTY esittelee Innobrokerit-hanketta vähintään tietoiskun muodossa elokuisilla muovialan messuilla Lahdessa


  1. Katariina pitää projektipäällikön päiväkirjaa, mikä tulee Wikiin.


  1. Innovaatiokeskuksessa valmistellaan Brysseliin lokakuussa suuntautuvaa verkostoitumismatkaa. Matkalle mukaan kustakin partneriorganisaatiosta yksi henkilö (Innosta kaksi) ja valmennukseen osallistuvien yritysten edustajia.


  1. Seuraava partneritapaaminen 3.8.2011 Innossa.
  • No labels