IT sivuston haku

IT sivujen etusivu: https://wiki.lamk.fi/display/it

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lahden ammattikorkeakoulussa on käytössä valtionhallinnon laitoksissa voimassa olevaan yleiseen tietoturvasääntöpakettiin pohjautuva tietoturvasäännöstö. Säännöstön on luonut ja sitä kehittää yliopistojen FUCIO -työryhmä. Lahden ammattikorkeakoulun tietoturvasäännöstö pyritään pitämään yhtenäisenä Suomen ammattikorkeakoulujen AMK-Sec -työryhmän yliopiston säännöstöstä muokkaaman tietoturvasäännöstön kanssa.

Lahden ammattikorkeakoulun jokainen käyttäjä on velvollinen noudattamaan sääntöjä. Tietoturvarikkeissä sovelletaan säännöstöä aina, vaikka käyttäjä ei olisikaan lukenut sitä. Käyttäjät ovat allekirjoittaneet tunnuksen saadessaan lomakkeen, jossa hän sitoutuu verkon käyttösääntöihin ja siten myös tietoturvasäännöstöön.

Tietoturvasäännöstö perustuu lainsäädäntöön, johon voi tutustua yliopistojen tietoturvasivustolla: www.fucio.fi 

 

Käyttäjätunnussitoumus - User ID agreement
Sähköpostin käsittelysäännöt

Sähköpostin roskapostisuodatus ja virustorjunta
Tietojärjestelmien käyttösäännöt
Tietotekniikkarikkomusten seuraamuskäytäntö