IT sivuston haku

Page tree

IT sivujen etusivu: https://wiki.lamk.fi/display/it

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Langallinen verkko (LAN)

Verkko tunnistaa automaattisesti työaseman eli jos kyseessä on AD-verkossa oleva henkilökunnan tietokone, niin käyttäjä päätyy henkilökuntaverkkoon.
Jos kyseessä on AD-verkossa oleva muu tietokone, jota myös opiskelijat voivat käyttää (esim. mikroluokan tietokone) niin käyttäjä päätyy opetusverkkoon.
Henkilökunnan ja opiskelijoiden omat BYOD-laitteet puolestaan päätyvät BYOD/vierailijaverkkoon.

On tärkeää huomata, että henkilökunnan tietokonetta ei saa antaa opiskelijalle käyttöön/lainaksi, koska tietokoneella on opetusverkon koneisiin verrattuna laajempi pääsy henkilökunnan järjestelmiin.

M19-tiloissa ei siis ole merkitystä mihin verkkopistokkeeseen tietokoneensa kytkee vaan aina saa samat palvelut sijainnista riippumatta (poikkeuksena ICT-labratilat, joissa on käytössä labraverkkoa).

Langattomat verkot (WLAN)

LAMK-verkko on tarkoitettu vain AD-verkossa oleville tietokoneille. Henkilökunnan tietokoneet päätyvät henkilökuntaverkkoon ja opetuspuolen tietokoneet opetusverkkoon, vaikka kummassakin tapauksessa langattoman verkon nimi on sama. Tähän verkkoon ei pysty liittymään BYOD-laitteilla.

eduroam-verkko on tarkoitettu henkilökunnan ja opiskelijoiden BYOD-laittelle ja siihen voi kirjautua käyttämällä käyttäjätunnuksena LAMKin sähköpostiosoitetta ja AD-salasanaa (lyhyttunnus ei siis toimi). Toki sitä voi halutessaan käyttää myös AD-verkossa olevilla tietokoneilla, mutta verkosta ei välttämättä ole niin laajaa pääsyä talon järjestelmiin kuin LAMK-verkosta. Kaikki eduroam-käyttäjät laitteesta riippumatta päätyvät BYOD/vierailijaverkkoon.

eduroam_legacy -verkko on tarkoitettu vanhemmille laitteille, joissa ei ole tukea 5GHz:n taajuudelle (802.11a) tai laite ei jostain muusta syystä tue kunnolla uusimpia langattomien verkkojen tekniikoita. Eduroam_legacy on muuten samanlainen kuin eduroam-verkko mutta verkon nopeus on hitaampi. Tämä erottelu on tehty sen vuoksi, ettei muutama verkossa oleva hitaampi laite hidastaisi kaikkien käyttäjien nopeuksia. Jos siis et laitteellasi näe eduroam-verkkoa niin voit käyttää eduroam_legacy-verkkoa sen sijaan.

Eduroam-asetukset voi myös ladata valmiina asennuspakettina eri käyttöjärjestelmille Eduroamin CAT-palvelun kautta osoitteesta https://cat.eduroam.org/.  Muista valita CAT-kotiorganisaatioksi Lahden ammattikorkeakoulu Oy.

Langaton vierailijaverkko (WLAN)

LAMKissa on myös käytössä langaton vierailijaverkko jonka nimi on LAMK_VISITOR. Kun liityt LAMK_VISITOR verkkoon, niin laitteesi avaa automaattisesti kirjautumissivun verkkoselaimeen. Jos sinulla ei ole tunnuksia vierailijaverkkoon, niin voit luoda tunnukset valitsemalla kirjautumisikkunan alta "Or register for guest access". Tunnukset ovat voimassa 24 tuntia. Kun olet rekisteröitynyt verkkoon, sinulle tulee tekstiviesti puhelimeen joka sisältää käyttäjänimen ja salasanan verkkoon liittymistä varten.

HUOM. Applen laitteilla (iPhone, iPad sekä MAC) verkkoselain ei aukea automaattisesti verkkoon liityttyä, eli kun olet liittynyt LAMK_VISITOR verkkoon, avaa verkkoselain ja mene sivustolle visitor.lamk.fi niin kirjautumisikkuna avautuu.


Lisätietoa Respassa.

  • Miten liityn langattomaan verkkoon?
  • Miten poistan langattoman verkon profiilin?Wired network (LAN)

Network detects automatically if your workstation is in LAMK AD network. If your workstation is LAMK staff laptop, then the workstation will be connected to LAMK staff network and if your workstation is some other LAMK workstation (e.g. classroom workstation), it will be connected to student network.

Your own devices will be connected to BYOD/guest network.

It is important to notice that staff laptops should not be borrowed to students because staff laptop has wider access to LAMK internal resources and systems.

Therefore in M19 it does not matter which network socket you connect your workstation to, workstation will always be connected to same network. Only exception to this is in ICT Lab which is using lab network.

Wireless networks (WLAN)

LAMK wireless network is only for workstations that are in LAMK AD network (LAMK owned devices). Staff workstations end up in staff network and student workstations in student network but the network name remains the same. LAMK network can not be used with BYOD devices.

Eduroam wireless network is meant to be used with student and staff BYOD devices and you can sign in to network with your LAMK email address as username and your LAMK account's password. Every eduroam user will end up in LAMK BYOD/guest network.

Eduroam_legacy wireless network works the same than normal Eduroam, but it can be used with older devices that can not access to Eduroam wireless network.

Eduroam settings can also be applied as install package for various operating systems and devices. Install package can be downloaded from https://cat.eduroam.org/. Remember to choose your homeorganization as Lahden ammattikorkeakoulu Oy/Lahti University of Applied Sciences.

Wireless visitor network (WLAN)

There is also wireless visitor network in LAMK. The name of this network is LAMK_VISITOR. When you join LAMK_VISITOR network, your device starts network browser automatically in login screen of visitor network. If you don't have visitor account already, you can create new account by selecting "Or register for guest access" from beneath the login field. Account is valid for next 24 hours. When you have registered, you will get text message on your phone that contains your username and password for the visitor network.

NOTE, Apple devices (iPhone, iPad and MAC) doesn't start web browser automatically so you have to open web browser manually and navigate to visitor.lamk.fi for registration.


More information in Respa.

  • How can I connect wireless network?
  • How can I delete wireless network profile?