Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

08STYDIN YDINOSAAMINEN1234

suoritusvuosi

 08STSY

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 45 OP

 

 

 

 

 

 08SOMU

Johtaminen sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa toimintaympäristössä 15 op

 

 

 

 

 

 08SOMU1

Johtamisen teoria ja käytäntö 5 op 

 5

 

 

 

 

 08SOMU2

Sosiaali- ja  terveysalan toimintaympäristön muutoshaasteet 

 5

 

 

 

 

 08SOMU3

International Social and Health Care 5 op

 

 

 

 

 08KEJO

Kehittävä johtaminen 15 op

 

 

 

 

 

 08KEJO1

Strateginen johtaminen 5 op

 

 5

 

 

 

 08KEJO2

Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 5 op

 

 

 

 

 08KEJO3

Toiminnan laatu ja tuloksellisuuden arviointi 5 op

 

 

 5

 

 

08TOJO

Toiminnan johtaminen 15 op

 

 

 

 

 

 08TOJO1

Oman johtamisosaamisen kehittäminen 5 op

 2

 3

 

 

 

 08TOJO2

Esimiestyö ja työyhteisön toiminta 5 op

 

 

3

 

 08TOJO3

Sosiaali- ja terveystalous 5 op

 

 

 

 

08YONT

OPINNÄYTETYÖ 30 op

1234 
08YONTOJ

Opinnäytetyö 30 op

     
 

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

 

 

 

 

 

 08YVAPVAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 op     
 

 

1

2

3

4

suoritusvuosi

aikuops1415-st-kehittaminen-ja-johtaminen-yamk.pdf 14.4.2014

Sosiaali-ja-terveysalan-kehittämisen-ja-johtamisen-koulutus-yamk-STKJ14Y-040914.pdf

  • No labels