Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA / Taideteollisuuden suuntautumisvaihtoehto /
KORUMUOTOILU

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP

AMMATTIOPINNOT 133 OP

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

HARJOITTELU 30 OP

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

  • No labels