Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

YDINOSAAMINEN 180 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

PERUSOPINNOT 54 OP

 

 

 

 

 

Orientointi 15 op

 

 

 

 

 

0730OR103 Orientoivat opinnot 3 op

3

 

 

 

2014

0730KH203 Koneistuksen ja hitsauksen perusteet 3 op 3 op

3

 

 

 

2014

0730SE303 Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet 3 op

3

   

2014

0730MP103 Matematiikan perusteet 3 op

3

   

2014

0730FP103 Fysiikan perusteet 3 op 3 op

3

   

2014

Mekaniikka ja automaatio 15 op 15 op

 

 

 

 

 

 0730AP306 Automaatiosuunnittelun perusteet 6 op 6 op

6

 

 

 

2014

0730MS205 Mekaniikkasuunnittelun perusteet 5 op 5 op

5

   

2014

0730TP204 Tekninen piirustus 4 op 4 op

4

   

2014

Sähkö ja ohjaus 15 op 15 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op 4 op

4

   

2015

0730SS303 Sähkösuunnittelun perusteet 3 op 3 op

3

   

2015

0730OS304 Ohjaussuunnittelun perusteet 4 op 4 op

4

   

2015

0730MV224 Materiaali- ja valmistustekniikan perusteet 4 op 4 op

4

   

2015

Projekti 1 9 op 9 op

 

 

 

 

 

0730P1509 Projektiopintojakso 1 9 op

9

   

2015

AMMATTIOPINNOT 81 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Mallinnus 15 op 15 op

 

 

 

 

 

0730SW203 SolidWorks-perusteet 3 op

 

3

 

 

2015

0701VM103 Vektorit ja matriisit 3 op 3 op

 

3

 

 

2015

0730MJ203 Mekaniikkasuunnittelun jatkokurssi 3 op 3 op

 

3

 

 

2015

0730HY203 Hydrauliikan perusteet 3 op 3 op

 

3

 

 

2015

0730PN203 Pneumatiikan perusteet 3 op 3 op

 

3

 

 

2015

Mekanisointi 15 op 15 op

 

 

 

 

 

0730MY203 Mekanisointiyksiköt 3 op 3 op

 

3

 

 

2015

0730MS303 Mittaus- ja säätötekniikan perusteet 3 op 3 op

 

3

 

 

2015

01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op 3 op

 

3

 

 

2015

0730MF103 Mekatroniikan fysiikka 3 op 3 op

 

3

 

 

2015

0730RP203 Robotiikan perusteet 3 op 3 op

 

3

 

 

2015

Paikoitus 14 op 14 op

 

 

 

 

 

0730PK303 Paikoituskäytöt 3 op 3 op

 

3

 

 

2016

0730DP303 Digitaalitekniikan perusteet 3 op

 

3

 

 

2016

0730MVJ203 Materiaali ja valmistustekniikan jatkokurssi 3 op

 

3

 

 

2016

0730SM305 Sähkömoottorikäytöt 5 op 5 op 5  2016

Projekti 2 10 op 10 op

 

 

 

 

 

0730P2527 Projektiopintojakso 2 7 op 7 op

 

7

 

 

2016

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 

3

 

 

2016

Toiminnanohjaus 15 op 15 op

 

 

 

 

 

0730YR403 Yrityksen rahaliikenne 3 op 3 op  3 2016
0730MA403 Markkinointi 3 op 3 op  3 2016
0730JL403 Johtaminen ja laatu 3op 3 op  3 2016
0730TO403 Tuotannonohjaus 3 op 3 op  3 2016
0730YO403 Yrittäjyysopinnot 3 op  3 2016

 Täydentävät opinnot 12 op

 

 

 

 

 

0730TM103 Tilastomatematiikka 3 op  3 2016
0730FL103 Fysiikan laboraatiot 3 op  3 2016
0730ME103 Mekatroniikan englanti 3 op  3 2016
0730KE103 Kemia 3 op  3 2016
HARJOITTELU 30 OP     
OPINNÄYTETYÖ 15 OP     
0730ON715 Opinnäytetyö     

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

 Projekti 3 15 op

Voidaan korvata kokonaan tai osittain työpaikkaopinnoilla

     
0730MK306 Modulaaariset logiikat ja käyttöliittymät 6 op  6 2017
0730SJ302 Sähkösuunnittelun jatkokurssi 2 op 2 op  2 2017
0730P3537 Projektiopintojakso 3 7 op 7 op  7 2017

Mekaniikka ja ohjaus 15 op 15 op

Voidaan korvata kokonaan tai osittain työpaikkaopinnoilla

 

 

 

 

 

0730MJ103 Matematiikan jatkokurssi 3 op  5 2016
0730DJ203 3D-mallinnuksen jatkokurssi 3 op 3 op  3 2016
0730ME204 Mekaniikkasuunnittelun erikoiskurssi 4 op 4 op  4  2016
0730P4505 Projektiopintojakso 4 5 op 5 op   52017-2018
Työpaikkaopinnot 15-30 op     

MUUT AMMATTIOPINNOT 15 OP

Valitaan yksi seuraavista 15 op:n moduuleista

 

 

 

 

 

Mekaniikkasuunnittelun täydennys 15 op 15 op

 

 

 

 

 

0730RJ303 Robotiikan jatkokurssi 3 op

 

 

 

3

2017-2018

0730TS413 Tehdassuunnittelu 3 op 3 op

 

 

 

3

2017-2018

0730LU203 Lujuusoppi 3 op

 

 

 

3

2017-2018

0730ND203 Nivelmekanismien dynamiikka 3 op 3 op

 

 

 

3

2017-2018

0730ME203 Mallinnuksen erikoiskurssi 3 op   32017-2018

Automaatiosuunnittelun täydennys 15 op 15 op

 

 

 

 

 

0730RJ303 Robotiikan jatkokurssi 3 op

 

 

 

3

2017-2018

0730TS413 Tehdassuunnittelu 3 op 3 op

 

 

 

3

2017-2018

0730VV303 Väylät ja valvomot logiikkaympäristössä 3 op

 

 

 

3

2017-2018

0730OP303 Ohjelmoinnin perusteet 3 op

 

 

 

3

2017-2018

0730SJ303 Sähkösuunnittelun jatkokurssi (turvatekniikka) 3 op 3 op   32017-2018

Tuotanto ja talous 15 op 15 op

 

 

 

 

 

0730RJ303 Robotiikan jatkokurssi 3 op   32017-2018
0730TS413 Tehdassuunnittelu 3 op 3 op   32017-2018
0731CA403 CAM 3 op   32017-2018
0730LA403 Laatutekniikka 3 op   32017-2018
0730IL403 Investointilaskelmat 3 op 3 op   32017-2018

Ympäristötehokkuus 15 op

 

 

 

 

 

0747EK03 Elinkaariajattelu 3 op   32017-2018
0745EH03 Energiatehokkuus 3 op   32017-2018
0745MJ03 Materiaalitehokkuus, -kierrätys ja jätehuolto 3 op   32017-2018
0745EB03 Ympäristöasiat yrityksen johtamisesssa, viestinnässä ja markkinoinnissa  3op   32017-2018
0745YH03 Yrityksen ympäristövastuut 3 op   32017-2018
Vapaasti valittavat opinnot 15 op    2014-2018

ops1415-tl-kone-ja-tuotantotekniikka.pdf 14.4.2014

Konetekniikan-koulutus-07MEK14-240914.pdf

  • No labels