Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0731CA403 CAM, 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija:

  • kykenee mallintamaan MasterCam ohjelmalla 3D pintoja
  • kykenee tuottamaan työstökeskukselle työstöradat
  • kykenee valmistamaan työstetyn kappaleen pintamallinnetusta tiedostosta

Sisältö

  • tuotteen mallintaminen
  • työstöarvojen määrittäminen
  • työstöratojen suunnittelu
  • 2-d- ja 3-d-työstöt

Edeltävät opinnot

0731TS403 Tehdassuunnittelu 1

Suoritustapa ja arviointi

PBL-oppimistehtävät, harjoitustyöt, harjoitukset ja kokeet

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija pystyy suunnittelemaan cam-ohjelmistolla kaksiulotteisen kappaleen ja laatimaan tällaiselle kappaleelle nc-kielisen koodin sekä simuloimaan tehtyä ohjelmaa kääyttäen eri työstömenetelmiä.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa suunnitella ja laatia kolmiulotteiden pintamallin cam-ohjelmistolla sekä siirtää toisesta ohjelmistosta cam-ohjelmistoon mallinnetun kappaleen ja laatimaan työstöradat useita työstötyyppejä käyttäen ymmärtäen työstökoneen toimintaperiaatteen ja pystyy valmistamaan työstökoneella vähäisesti tuettuna kolmiulotteisen kappaleen cam ohjelmistolla laadittuna.

Erinomainen taso (5): Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja mallintamaan vaativan kolmiulotteisen kappaleen sekä laatimaan ja valmistamaan itsenäisesti monimutkaisia työstöjä vaativan kappaleen cam ohjelmistolla ja työstökeskuksella.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan tehtäväkohtaisesti.

  • No labels