Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0747EK03 ELINKAARIAJATTELU, 3 OP  

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan elinkaariajattelun sekä eko- ja materiaalitehokkuuden perusteet ja käytön yrityksen toiminnan, tuotteiden ja palveluiden kehittämisen apuvälineenä.

Sisältö

Eko- /materiaalitehokkuuden arviointi, eko-/materiaalitehokkuuden kehittämismenetelmiä.

Toteutus ja arviointi

Luennot, verkkokurssiaineisto, harjoitustyöt sekä tentti.

Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Materiaalitehokkuuden oppimateriaali

Muu aineisto sovitaan opintojakson alussa. 

  • No labels