Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ENERGIATEHOKKUUS, 3 OP

0745EH03: Energiatehokkuus, 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee energiatehokkuuden käsitteet ja taustan
  • ymmärtää millaisin keinoin yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta voidaan parantaa
  • osaa tutkia rakennuksen energiatehokkuutta ja tehdä parannusehdotuksia
  • ymmärtää miten ja kuka energianeuvontaa antaa, ja ketkä ovat asiakkaita ja miksi

Sisältö

Lait, asetukset ja linjaukset, jotka tähtäävät yhdyskuntarakenteen energiatehokkuuden parantamiseen. Käytännön esimerkit ja niiden arviointi.  Suunnitteluohjelmistot.

Toteutus ja arviointi

Arviointi 1-5.

Opiskelumateriaali

Sovitaan opintojakson alussa 

  • No labels