Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730JL403 JOHTAMINEN JA LAATU 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää yrityksen johtamiseen liittyvät osa-alueet ja niiden merkityksen

Sisältö

  • EFQM ja ISO-laatujärjestelmän pääperiaatteet ja niiden hyödyntäminen johtamisen apuvälineinä
  • auditoinnit, laatujärjestelmän sertifiointi, laatukustannukset
  • strategiseen johtamiseen liittyvät menetelmät (SWOT, BSC)
  • työsopimuksen sisältö
  • motivointiin ja työtyytyväisyyteen liittyvät peruskäsitteet

Edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista

Toteutus ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät.
2. Etäopetus: Itsenäinen tehtäväpaketti.
Arviointi asteikolla 1 – 5

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2):  Opiskelija ymmärtää kokonaisuudet, joita johtaminen sisältää (työlainsäädäntö, ihmisuhdetaidot, strateginen johtaminen)

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa ottaa huomioon johtamisen ja laadun perusperiaatteet yritystoiminnassa.

 Erinomainen taso (5):  Opiskelija osaa kehittää yrityksen toimintaa johtamisen ja laadun työkaluja käyttäen.

Oppimateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan tehtäväkohtaisesti.

  • No labels