Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730KE103 KEMIA 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee mekatroniikan kannalta keskeisimmät kemialliset prosessit ja ilmiöt

Sisältö

Sovitaan vuosittain

Edeltävä osaaminen

Materiaali- ja valmistustekniikan perusteet ja jatkokurssi

Toteutus ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät.
Arviointi asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Oppimateriaali

Ilmitetaan opintojakson alussa

  • No labels