Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730KH203 KONEISTUKSEN JA HITSAUKSEN PERUSTEET 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa koneistus- ja hitsausmenetelmien teorian perusteet
  • osaa koneistaa ja hitsata perusmenetelmillä

Sisältö

  • poraaminen
  • sorvaus
  • jyrsintä
  • kaarihitsaus
  • kaasuhitsaus
  • vastushitsaus

Toteutus ja arviointi

Luentoja ja harjoituksia, etäopiskelua ja tentti

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): opiskelija tuntee koneistuksen ja hitsauksen perusteet teoriassa ja käytännössä

Hyvä taso (3-4): opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytäntöön, osaa koneistaa ja hitsata yksinkertaisia kappaleita

Erinomainen taso (5): opiskelijalla on kehittävä asenne ja kyky siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön.

Oppimateriaali

Keinänen, T. & Kärkkäinen, P. 1996. Konetekniikan perusteet. 1. painos. WSOY, Porvoo.
Lukkari J. 1998. Hitsaustekniikka. Perusteet ja kaarihitsaus. 3. painos. OPH, Helsinki.

  • No labels