Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730LA403 LAATUTEKNIIKKA 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää koesuunnittelun merkityksen ja perusperiaatteet
  • ymmärtää ennakoivien laatutyökalujen merkityksen sekä osaa soveltaa niitä käytännön töissä

Sisältö

  • laadun seuranta ja analysointi: tarkastuskortit, histogrammi, pareto-kuvaaja, syys-seuraus-analyysi
  • ennakoivat laatutyökalut: FMEA, Taguchi, QFD
  • tilastollinen laadunvalvonta: SPC

Edeltävä osaaminen

Johtaminen ja laatu

Toteutus ja arviointi

Oppimistehtävät, harjoitustyöt, harjoitukset ja kokeet

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija ymmärtää laatutekniikoiden perusperiaatteet

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa huomioida ennakoivien laatutekniikoiden merkityksen yrityksen toiminnassa.

Erinomainen taso (5): Opiskelija osaa kehittää ja soveltaa laatutekniikoita käytännön töissä.

Oppimateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan tehtäväkohtaisesti.

  • No labels