Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730ME203 MALLINNUKSEN ERIKOISKURSSI 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa 3-d-mallinnusohjelmia vaativiin suunnittelutehtäviin

Sisältö

Sisältö ja käytettävät 3-d-suunnitteluohjelmat määräytyvät vusoittain tarpeen mukaan

Edeltävä osaaminen

3-d-mallinnuksen jatkokurssi

Toteutus ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät.
2. Etäopetus: Itsenäinen tehtäväpaketti.
Arviointi asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Oppimateriaali

Määräytyy käytettävien ohjelmien ja tarpeen mukaan

  • No labels