Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT 120 OP

0730MALLIN Mallinnus 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa mallintaa SolidWorks-ohjelmalla yksinkertaisen rakenteen
  • osaa soveltaa vektorialgebraa ja–geometriaa ammattiopinnoissaan
  • osaa laskea staattisesti määrätyllä tavalla tuettujen rakenteiden rasitukset ja mitoittaa rakenteen osat
  • osaa hydrauliikan perusteet, peruskomponentit ja piirrosmerkit sekä osaa mitoittaa yksinkertaisen hydrauliikkajärjestelmän

  • osaa pneumatiikan peruskomponentit sekä osaa mitoittaa ja valita pneumatiikkajärjestelmän peruskomponentit

     

  • No labels