Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730MA403 MARKKINOINTI 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee markkinoinnin ja myyntitilanteen perusperiaatteet

Sisältö

  • Segmentin valinta
  • 4p:n periaateet eli tuotteen, hinnan, jakelun ja markkinaviestinnän sisältö ja niiden välinen yhteys
  • Myyntitapahtuma
  • Kauppasopimuksessa sovittavat asiat

Edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista

Toteutus ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät.
2. Etäopetus: Itsenäinen tehtäväpaketti.
Arviointi asteikolla 1 – 5

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2):  Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää markkinoinnin peruskäsitteet.

Hyvä taso (3-4):  Opiskelija osaa luoda tuotteille lisäarvoa markkinoinnin perustietoja soveltaen.

Erinomainen taso (5):  Opiskelija osaa kehittää yrityksen toimintaa huomioimalla asiakkaiden nykyiset ja tulevaisuuden tarpeet markkinonnin työkaluja käyttäen.

Oppimateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan tehtäväkohtaisesti.

  • No labels