Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730MJ103 MATEMATIIKAN JATKOKURSSI 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tutustuu matemaattisen analyysin peruskäsitteisiin

  • oppii soveltamaan mekatroniikan teknisiin ongelmiin: lineaariliike, lujuusoppi ja sähkötekniikka

Sisältö

  • funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta
  • integraalifunktio ja määrätty integraali
  • derivaatan ja integraalin yleiset perusominaisuudet ja tavallisimpien funktioiden derivoimis- ja integroimiskaavat
  • ääriarvot ja käännepisteet
  • sovelluksia lineaariliikkeen, statiikan, lujuusopin, dynamiikan ja sähkötekniikan alalta
  • numeerisia menetelmiä

Edeltävä osaaminen

Matematiikan peruskurssi

Toteutus ja arviointi

Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista. Arviointi tapahtuu harjoitustehtävien ja välikokeiden tai tentin perusteella.
Arviointi asteikolla 1 - 5

Oppimateriaali

Launonen, E., Sorvali, E. & Toivonen, P. 2003. Teknisten ammattien matematiikka 3 C. 7. painos. Helsinki: WSOY..

  • No labels