Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730MP103 MATEMATIIKAN PERUSTEET 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • kehittää ja syventää matematiikan käyttötaitoaan ammattiopintoja ja matemaatikan jatko-opintoja varten
 • osaa soveltaa matemaattisia menetelmiä erityisesti luonnontieteiden ja mekatroniikan opinnoissa

Sisältö

 • ensimmäisen asteen yhtälöt ja yhtälöryhmät
 • esimerkkejä ja tehtäviä mekatroniikasta
 • 2. asteen, juuri- ja korkeamman asteen yhtälöt
 • tasogeometrian perusteet
 • suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometria
 • vektorien peruslaskutoimitukset
 • trigonometriset funktiot, trigonometrian kaavat, trigonometriset yhtälöt
 • avaruusgeometrian alkeet, kappaleiden tilavuudet ja pinta-alat

Toteutus ja arviointi

Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista. Arviointi tapahtuu tuntiosaamisen, harjoitustehtävien ja välikokeiden tai tentin perusteella.

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): opiskelija osaa ratkaista perustapauksissa 1. asteen yhtälön, 1. asteen yhtälöparin ja 2. asteen yhtälön, osaa laskea yksinkertaisen tasokuvion pinta-alan, ratkaista suorakulmaisen kolmion sekä laskea yksinkertaisen kappaleen tilavuuden

Hyvä taso (3-4): opiskelija osaa ratkaista 1. asteen yhtälön, 1. asteen yhtälöparin ja 2. asteen yhtälön, laskea yksinkertaisen tasokuvion pinta-alan, ratkaista suorakulmaisen ja vinokulmaisen kolmion, piirtää sinifunktion kuvaajan, kun amplitudia ja vaihekulmaa muutetaan, sekä laskea yksinkertaisen kappaleen tilavuuden

Erinomainen taso (5): opiskelija osaa ratkaista 1. asteen yhtälön, 1. asteen yhtälöparin, kolmen tuntemattoman 1. asteen yhtälöryhmän, 2. asteen yhtälön sekä yksinkertaisen juuriyhtälön, laskea yksinkertaisen tasokuvion pinta-alan, ratkaista suorakulmaisen ja vinokulmaisen kolmion, piirtää sinifunktion kuvaajan, kun amplitudia ja vaihekulmaa muutetaan, sekä laskea yksinkertaisen kappaleen tilavuuden ja pinta-alan

Oppimateriaali

Launonen, E., Sorvali, E. & Toivonen, P. 2003. Teknisten ammattien matematiikka 3 A. 9. painos. Helsinki: WSOY.
Launonen, E., Sorvali, E. & Toivonen, P. 2007. Teknisten ammattien matematiikka 3 B. 7.-11. painos. Helsinki: WSOY.

 • No labels