Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PERUSOPINNOT 60 OP

0730MEKAU MEKANIIKKA JA AUTOMAATIO 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa automaatio- ja mekaniikkasuunnittelun perusteet
  • osaa tuottaa piirustuksia yksinkertaisesta mekaniikasta (projekti)
  • No labels