Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730MJ203 MEKANIIKKASUUNNITTELUN JATKOKURSSI 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa laskea staattisesti määrätyllä tavalla tuettujen rakenteiden rasitukset ja mitoittaa rakenteen osat
  • osaa valita ja mitoittaa koneenrakennuksen perusliitokset ja koneenosat

Sisältö

  • palkkien ja akseleiden rasitukset
  • ristikot, palkkirakenteet, nivelmekanismit
  • leikkaus, taivutus ja vääntö
  • nurjahdus
  • liitokset ja laakeroinnit

Edeltävä osaaminen

Mekaniikkasuunnittelun perusteet

Toteutus ja arviointi

PBL-oppimistehtävät, harjoitustyöt, harjoitukset ja kokeet

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija osaa mitoittaa ja analysoida yksinkertaisen rakenteen mekaaniset osat ja mitoittaa yksinkertaisen hitsaus- ja ruuviliitoksen sekä tuntee akseliliitoksia, laakerointeja,voitelua ja tiivisteitä

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa mitoittaa ja analysoida moniosaisen rakenteen mekaaniset osat ja hitsaus- ja ruuvi- sekä akseliliitoksen ja osaa valita liuku- ja vierintälaakerin tiivisteineen  yksinkertaiseen sovellukseen

Erinomainen taso (5): Opiskelija osoittaa työskentelyssään kehittävää asennetta ja osaa mitoittaa ja analysoida todellisen rakenteen osat

Oppimateriaali

Karhunen, J. & al. 2004. Lujuusoppi, nro 543. 9. painos. Hakapaino Oy, Helsinki. ISBN 951-672-253-9.
Valtanen, E. 2012. Tekniikan taulukkokirja. 19. painos. Genesis-Kirjat Oy, Jyväskylä.
Blom, S. & al. 1999. Koneenelimet ja mekanismit. 4. painos. Oy Edita Ab, Helsinki..

  • No labels