Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT 120 OP

0730MEKAN Mekanisointi 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa valita ja mitoittaa paikoituskäytöissä tarvittavan perusmekaniikan
  • osaa käyttää perusmittausmenetelmiä
  • osaa tehdä yksinkertaisia mittauksia kunnossapitoon ja vianhakuun liittyen
  • tuntee säätötekniikan perusteet ja osaa tehdä PID-säätimen ohjelmoitavalla logiikalla
  • osaa kuvata eri robottirakenteet ja niiden käyttömahdollisuudet sekä robotisoinnin perusteet ja tarraimet
  • osaa tehdä yksinkertaisia robottiohjelmia robottisoluun
  • osaa soveltaa mekatroniikassa fysikaalisia ilmiöitä
  • No labels