Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 OP

Muut ammattiopinnot 15 op

Valitaan yksi seuraavista moduuleista:

  • Mekaniikkasuunnittelun täydennys
  • Automaatiosuunittelun täydennys
  • Tuotanto ja talous
  • Ympäristötehokkuus
  • No labels