Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730OP303 OHJELMOINNIN PERUSTEET (C-kieli) 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa C++-ohjelmointikielen perusteet

Sisältö

  • C++-ohjelmointikielen perusteet

Suoritustapa ja arviointi

Tietoiskut, harjoitustyöt, harjoitukset ja kokeet.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan kurssin alkaessa.

  • No labels