Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PERUSOPINNOT 60 OP

0730ORIEN Orientointi 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee Lahden ammattikorkeakoulun oppimisympäristönä ja hallitsee ongelmaperustaisen (PBL) oppimistavan perusteet
  • osaa käyttää Office-ohjelmistoja (Word, Excel, PowerPoint) perustasolla
  • tuntee konelaboratorion koneiden ja laitteiden turvallisen peruskäytön sekä koneistuksen ja hitsauksen perusteet
  • päivittää sähkötekniikan ja elektroniikan osaamistaan
  • osaa soveltaa perusmatematiikkaa ammattiopinnoissa ja projektissa
  •  osaa soveltaa fysiikan perusteorioita teknisiin ongelmiin
  • No labels