Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PERUSOPINNOT 54 OP

0730PROJ1 Projekti 1 9 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee projektitoiminnan periaatteet
  • osaa toimia projektiryhmässä eri rooleissa
  • osaa yksinkertaisen automaattisen laitteen suunnitteluprosessin
  • hallitsee projektin dokumentoinnin
  • tutustuu työelämään
  • No labels