Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT 81 OP

0730PROJ2 Projekti 2 10 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • vahvistaa projektiosaamistaan (tuotekehitys ja paikoituskäytöt)
  • osaa käyttää ruotsin kieltä kirjallisesti ja suullisesti erityisesti mekatroniikkaan liittyvissä tilanteissa
  • No labels