Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 OP

0730PROJ3 Projekti 3 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee projektisuunnitelman teon
  • ymmärtää asiakastarpeiden merkityksen
  • osaa johtaa projektia
  • tuntee modulaaristen logiikoiden rakenteen 
  • osaa liittää käyttöliittymän logiikkaan
  • vahvistaa osaamistaan sähkösuunnittelussa
  • No labels