Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730RP303 ROBOTIIKAN PERUSTEET 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • tuntee eri robottirakenteet ja niiden käyttömahdollisuudet sekä robotisoinnin perusteet ja tarraimet.
 • perehtyy robotin ohjelmointiin käytännössä sekä off-line -ohjelmointiin virtuaalirobotilla
 • saavuttaa perusosaamisen robottisolujen käytännön toteuttamisessa ja robottien ohjelmoinnissa

Sisältö

 • johdanto ja historiaa
 • robottityypit ja rakenteet
 • robottien ohjelmointi
 • robottitarraimet, työkalut ja aistinjärjestelmät
 • robotisoinnin perusteet ja robottisovellukset
 • turvallisuus
 • käytännön ohjelmointi ABB-roboteilla

Toteutus ja arviointi

Luennot, robottiohjelmointilaboraatiot ja verkkotehtävät

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija tuntee yleisimpien robottityyppien rakenteen ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteen.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytäntöön: osaa ohjelmoida robotin liikkeet myös virtuaalirobotilla.

Erinomainen taso (5): Opiskelijalla on kehittävä asenne ja kyky siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön.

Oppimateriaali

Luennot ja monisteet
http://tl-automaatio.lpt.fi/automaatio/opetus/luennot/pdf_tiedostot/Robotiikka_yleinen.pdf

 • No labels