Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730SW203 SOLIDWORKS PERUSTEET 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa mallintaa SolidWorks-ohjelmalla yksinkertaisen rakenteen

Sisältö

  • 3D-mallin luonti ja erot 2D-piirustuksiin
  • SolidWorks-mallinnus
  • 3D-mallinnus harjoituksia (projekti 2)

Edeltävä osaaminen

Mekaniikkasuunnittelun perusteet 5 op
Tekninen piirustus 4 op

Toteutus ja arviointi

PBL-oppimistehtävät, harjoitustyöt, harjoitukset ja kokeet

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija hallitsee perusmallinnuksen SolidWorks-ohjelmalla

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa SolidWorks-ohjelman osien ja kokoonpanojen mallinnuksen sekä työpiirustusten teon

Erinomainen taso (5): Opiskelija osaa mitoittaa ja analysoida todellisen rakenteen osat ja soveltaa SolidWorks-mallinnusohjelmaa vaativaan rakenteeseen

Oppimateriaali

SolidWorks ohjelman oma opas ja opettajan materiaali

  • No labels