Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT 120 OP

0730TOIMO Toiminnanohjaus 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Antaa opiskelijalle perustiedot yrityksen liiketoimintaperiaatteista

  • Teemana on lean mallin mukaisen seitsemän hukan oivaltaminen, niiden minimoimiseen liittyvien menetelmien läpikäyminen
  • ymmärtää yrityksen liiketoimintaperiaatteet
  • oivaltaa lean-mallin mukaisen seitsemän hukan periaatteen
  • osaa sitsemän hukan minimoimiseen liittyvät periaatteet
  • No labels