Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730TO403 TUOTANNONOHJAUS 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää yrityksen toimitusketjuun liittyvät osa-alueet ja niiden merkityksen

Sisältö

  • tuotannonohjaus (toimitusaika, kustannustehokas tuotantokapasiteetti, vaihto-omaisuuden hallinta)
  • toiminnanohjausjärjestelmä (ERP)
  • varastonhallinta
  • hankinta- ja ostotoiminta
  • kuljetusmuodon valinta

Edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista

Toteutus ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät.
2. Etäopetus: Itsenäinen tehtäväpaketti.
Arviointi asteikolla 1 – 5

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija ymmärtää tuotannonohjauksen perusperiaatteet.

Hyvä taso (3-4):  Opiskelija osaa tehdä tuotannonohjauksen näkökulmasta perusteltuja valintoja, jotka vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen.

Erinomainen taso (5):  Opiskelija osaa kehittää yrityksen toimintaa kokonaisvaltaisesti yrityksen sidosryhmät huomioiden.

Oppimateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan tehtäväkohtaisesti.

  • No labels