Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

MUUT AMMATTIOPINNOT 15 OP

0730TUOTA Tuotanto ja talous 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • syventää robotiikan tietojaan ja ohjelmointitaitojaan
  • osaa tehdassuunnittelun perusteet
  • hallitsee tietokoneavusteisen työstön suunnittelun
  • syventää tietojaan laatutekniikassa
  • hallitsee investointilaskelmat

Mekaniikkasuunnittelun täydennyksen kaksi ensimmäistä opintojaksoa Robotiikan jatkokurssi ja Tehdassuunnittelu kuuluvat myös tähän moduuliin.

  • No labels