Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 OP

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Tähän moduuliin voidaan valita ammatti- ja tiedekorkeakoulutasoisia opintoja. Suosittelemme ainakin osan näistä vapaasti valittavista otettavan oman koulutusvastuun syventävistä ammattiopinnoista.

  • No labels