Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0701VM103 VEKTORIT JA MATRIISIT 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa vektorialgebraa ja -geometriaa sekä matriisilaskentaa ammattiopinnoissaan

Sisältö

  • vektorien komponentit ja laskutoimitukset (skalaari-, vektori- ja kolmitulot)
  • matriisialgebran perusteet
  • analyyttista geometriaa (3D-mallit)
  • harjoituksia (projekti 2, 3D-mallit ja mekaniikkasuunnittelun jatkokurssi)

Edeltävä osaaminen

Matematiikan perusteet 3 op

Toteutus ja arviointi

Arviointi tapahtuu harjoitustehtävien ja välikokeiden tai tentin perusteella. Arviointi asteikolla 1 - 5. Tähän kriteerit (Pekka S.)

Oppimateriaali

Launonen, E., Sorvali, E. & Toivonen, P. 2007. Teknisten ammattien matematiikka 3 B. 7.-11. painos. Helsinki: WSOY.
Launonen, E., Sorvali, E. & Toivonen, P. 2006. Teknisten ammattien matematiikka 3 E. Lineaarialgebra. 1. painos. Helsinki: WSOY.

  • No labels