Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 08STYDINYDINOSAAMINEN1234suorituslukukausi
 08STSY

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 45 OP

 

 

 

 

 

 08LAHA

Lapsen ja nuoren hyvinvoinnin haasteet 15 op

 

 

 

 

 

 08LAHA1

Lapsen ja nuoren arjen ympäristöt ja instituutiot 5 op

 

 

 

 

08LAHA2

Osallisuus hyvinvoinnin edellytyksenä 5 op

x

 

 

 

 

08LAHA3

Challenges for child protection and child welfare 5 op

x

 

 

 

 

08LATU 

Lasten ja nuorten hyvinvointia turvaava toiminta 15 op

 

 

 

 

 

 08LATU1

Varhainen tukeminen 5 op

 

x

 

 

 

  08LATU2

Riskiolosuhteet ja niiden tunnistaminen   5 op

 

 

 

 

  08LATU3

 Riskiolosuhteissa elävien lasten, nuorten ja perheiden tukeminen    5 op

 

 

 x

 

 

 08LAJO

Johtamisopinnot 15 op

 

 

 

 

 

 08LAJO1

Strateginen johtaminen 5 op

 

 

 

 

 08LAJO2

Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 5 op

 

 

x

 

 

 08LAJO3

Toiminnan laatu ja tuloksellisuuden arviointi 5 op

 

 

 

 

08YONTOpinnäytetyö 30 opxxxx 
 08TÄYDY

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 15 op

 

 

 

 

 

 08YVAP

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 op

 

 

 

 

 

       


aikuops1415-st-sosiaaliala-yamk.pdf 11.7.2014

Sosionomikoulutus-yamk-SOS14Y-040914.pdf

  • No labels