Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII000 TEKSTIT, TAULUKOT JA ESITYSMATERIAALIT 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa käyttää taulukkolaskennan, tekstinkäsittelyn ja esitysmateriaalien IT-sovelluksia
  • hallitsee sovelluksien käytön muuta oppimista tukevasti.

Sisältö

Taulukkolaskennan, tekstinkäsittelyn sekä esitysmateriaalien IT-sovellusten perusteet.

Toteutus ja arviointi

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävät
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Oppimateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels