Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04VVAMM010 AMMATILLINEN KASVU 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa laatia itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS)
  • osaa toimia ammattikorkeakouluopinnoissaan itsenäisesti

Sisältö

Opintoihin perehdyttäminen, opiskelutaitojen kartuttaminen, ammatillisen kasvun tukeminen, uraohjaus.

Toteutus ja arviointi

Osallistuminen orientaatioviikolle sekä ryhmä- ja yksilöohjaukseen koko opinto-oikeusajan.

  • No labels