Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LOG012   ARVOVIRTAKETJU- JA PROSESSIMALLINNUS TOIMITUSKETJUN HALLINNAN TUKENA 5 OP

Opintojakson tavoitteet

Tavoitteena on luoda kuva arvovirtaketjujen ja prosessien mallinnuksen sekä Lean-ajattelun merkityksestä toimitusketjun johtamisessa ja hallinnassa. Tavoitteena on myös antaa valmiudet osallistua yritysten toimitusketjuun liittyvien toimintaprosessien tunnistamiseen, mallintamiseen, arviointiin ja kehittämiseen.

Osaamistavoitteet  

Opiskelija

  • osaa käyttää arvovirtaketjuihin, prosesseihin ja Lean- ajatteluun liittyviä käsitteitä ja ajattelumalleja
  • osaa mallintaa ja arvioida valitsemansa prosessin
  • osaa tunnistaa mallintamansa prosessin ongelmakohdat
  • osaa parantaa tai kehittää prosessia
  • osaa käyttää henkilöstöä osallistavia ja Leanin työkaluja prosessin parantamisessa

Sisältö  

Sisältö rakentuu arvovirtaketjujen ja prosessien tunnistamis-, mallintamis- ja arviointi- ja parantamismenettelyihin mm. henkilöstöä osallistavien työkalujen ja Leanin työkalujen avulla. Opintojaksolla perehdytään myös kuinka prosessit kytketään strategiatasolle ja mikä on informaatioteknologian merkitys prosessien kehittämisessä ja uudistamisessa. 

Edeltävä osaaminen  

Toimitusketjun hallinta 5 op

Toteutus ja arviointi  

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, oman prosessin mallinnus ja arviointi-tehtävä sekä toimitusprosessiin liittyvä tehtävä.

Arviointi asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Oppimateriaali  

Lähiopetuksen materiaalit

 

 

  • No labels