Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04MAR021 BRANDIN RAKENTAMINEN JA LANSEERAUS 10 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kaupallistaa uuden tuotteen
  • osaa laatia markkinointisuunnitelman
  • osaa ratkaista yrityksen tuote-, hinta-, saatavuus- ja markkinointiviestintäongelmia vaihtelevissa markkinatilanteissa
  • osaa selvittää tärkeimmät mediat ja niiden käyttökelpoisuuden sekä kustannukset
  • osaa hyödyntää mediasuhteita yrityskuvan rakentamisessa
  • osaa järjestää lanseeraustilaisuuden

Sisältö

Markkinoinnin kilpailukeinot ja niiden soveltaminen tuotteen kaupallistamiseen, mainonnan mediat, mediasuhteet, kuvankäsittelyn perusteet ja soveltaminen sekä taitto, sanoman sisällölliset elementit.

Edeltävä osaaminen

Asiakassuhteet ja markkinointi 5 op

Toteutus ja arviointi

Opintojakso toteutetaan hyödyntäen tutkivan oppimisen menetelmiä. Siihen sisältyy lähiopetusta, yritysvierailuja ja oppimistehtävinä case-yritykselle laaditut markkinointisuunnitelmat sekä viestintämateriaalin laadinta ja lanseeraustilaisuuden järjestäminen tiimityönä. Arviointi asteikolla 1 – 5.

Oppimateriaali

Kotler, P. 2012. Marketing Management. Upper Saddle River (N.J.): Prentice Hall. Juslen, J. 2009. Netti mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet. Helsinki: Talentum. Mäkinen, M.,& Kahri, A.& Kahri, T. 2010 Brandi kulmahuoneeseen. Porvoo: WSOY Pro Korpi, T. 2010. Älä keskeytä mua! Markkinointi sosiaalisessa mediassa. Werkkommerz. Tampere Isokangas, A. & Vassinen, R. 2010. Digitaalinen jalanjälki. Hämeenlinna: Talentum Media Oy. Hurmeranta, M. & Pietilä, A-P. 2008. Hallitse mediapeli [muuten media hallitsee sinua]. Helsinki: Infor Oy Juholin, E. 2013. Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön. Infor Oy

  • No labels