Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PERUSOPINNOT 75 OP

LIIBUS Business-kielet ja kulttuuriosaaminen 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää  kielitaidon, vuorovaikutus- ja viestintätaitojen sekä kulttuurien tuntemuksen merkityksen osana yritysten kansainvälistä liiketoimintaosaamista ja omaa ammattitaitoa
  • omaa vähintään kahden vieraan kielen taidon, joista ainakin toisessa kielessä hyvän suullisen ja kirjallisen liike-elämässä tarvittavan kielitaidon
  • ymmärtää, että kulttuurien välisellä viestinnällä on keskeinen rooli työelämän viestintätilanteissa
  • pystyy sopeutumaan muihin kulttuureihin ja osaa toimia monikulttuurisissa työyhteisöissä
  • No labels