Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT 

04JOH020 Esimiesosaaminen 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa työskennellä esimiestehtävissä
  • osaa soveltaa työsuhteisiin liittyvää lainsäädäntöä esimiestyössä
  • osaa viestiä työhteisössä
  • No labels