Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL041 FINANSSIMARKKINAT 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa tarkastella finanssimarkkinoiden toimintaa, rahoitusorganisaatioita ja rahoitusinstrumenttien ominaisuuksia
  • osaa kuvata pankki- ja sijoitustoiminnan normistoa

Sisältö

 Finanssimarkkinoiden toiminta, rahoitusorganisaatiot ja rahoitusinstrumentit,

 rahoituksen kustannukset, vakuudet, pankkilainsäädäntö, finanssivalvonta

Edeltävä osaaminen

Moduuliin tai OJ nimi ja laajuus tähän

Toteutus ja arviointi

  1.  Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät.
  2.  Etäopetus: Oppimistehtävä.
  3.  Tentti, arviointi asteikolla 1 – 5.

Oppimateriaali

Leppiniemi, J. 2009. Rahoitus, WSOY Internet-lähteet

  • No labels