Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LOG021 HANKINTATOIMI 5 OP 

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvata miten hankintatoimella luodaan ja ylläpidetään kilpailukykyä
  • osaa kehittää organisaation hankintatoimea
  • osaa kuvailla osto- ja myyntineuvotteluiden prosessin 
  • osaa viestiä neuvottelutilanteissa ja -rooleissa

Sisältö

Hankintatoimen tavoitteet ja merkitys, hankinnan analyysit, strateginen näkökulma hankintaaan, osto- ja myyntineuvottelut

Edeltävä osaaminen

04LII006 Logistiikka ja kaupan asiakirjat 5 op

Toteutus ja arviointi

 Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät.

 Etäopetus: Oppimistehtävät Arviointi asteikolla 1 – 5.

Oppimateriaali

Reppu-materiaali Iloranta, K.,Pajunen-Muhonen, H. 2012. Hankintojen johtaminen: Ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan, Hki, Tietosanoma

 

 

  • No labels