Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT

Harjoittelu 30 op

Harjoittelu on osa opiskelijan ammatillisen kasvun prosessia.

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • perehtyy alansa ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin.
  • laajentaa ja syventää ammatillista osaamistaan.
  • osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja työelämässä.
  • valmentautuu alansa työelämän vaatimuksiin.

Suoritustapa ja arviointi

Harjoittelun laajuus on 30 op. Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse ja opettajat ohjaavat harjoittelua. Harjoittelusta on erikseen ohjeet raportointiin, seminaarityöskentelyyn ja arviointiin. Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

  • No labels