Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL031 KATETUOTTOLASKENTA 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa laatia  katetuottolaskelmia markkinointi- ja palveluyrityksissä
  • osaa hinnoitella ja kuvata budjetointijärjestelmän

Sisältö

Talousohjaus osana yrityksen toimintaa, sisäisen laskentatoimen tehtävät, kustannuskäsitteet, katetuottolaskenta, markkinointi- ja palveluyrityksen kannattavuuden seuranta, hinnoittelukerroin, budjetoinnin perusteet

Edeltävä osaaminen

-

Toteutus ja arviointi

  1.  Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, harjoitustehtävät.
  2.  Etäopetus: oppimistehtävät.
  3.  Tentti, asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Jyrkkiö, E. & Riistama, V. 2006. Laskentatoimi päätöksenteon apuna. WSOY, Porvoo.

 

 

 

  • No labels