Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT  

04MAR050 Kaupan ketjuliiketoiminta 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvata päivittäistavarakaupan markkinat ja asiakkaat
  • osaa perehtyä  kauppiaan roolin ketjuliiketoiminnan osana
  • osaa soveltaa ja toteuttaa kaupan ketjukonseptia ja asiakaslupausta
  • osaa hyödyntää kaupan kilpailukeinoja vastuullisesti ketjumaisessa yritystoiminnassa
  • osaa tehdä pt-kaupan henkilöstömitoitusta, työvuorosuunnittelua ja johtaa henkilöstöä
  • osaa suunnitella, organisoida ja johtaa kaupan töitä
  • No labels