Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04MAR052 KAUPAN LIIKETOIMINTAMALLIT JA MARKKINOINTI 5 OP

Osaamistavoitteet  

Opiskelija

  • osaa kuvata kaupan arvoketjun päivittäis- ja erikoistavarakaupan osalta
  • osaa kuvata Suomen vähittäiskaupan tärkeimmät toimijat, verkostot ja pääasialliset liiketoimintamallit
  • osaa kuvata kaupan alan asiakasuskollisuusjärjestelmien pääperiaatteet
  • osaa soveltaa ja toteuttaa kaupan ketjukonseptia ja asiakaslupausta
  • osaa hyödyntää kaupan kilpailukeinoja (vastuullisesti) ketjumaisessa yritystoiminnassa

Sisältö  

Kaupan toiminta- ja kilpailuympäristön tilanne ja kehitystrendit, ketjuliiketoimintamallit, kaupan kilpailukeinot, kuluttajan ostokäyttäytyminen, asiakasuskollisuusjärjestelmät, arvon tuottaminen asiakkaille

Edeltävä osaaminen  

Asiakassuhteet ja markkinointi 5 op

Toteutus ja arviointi  

Lähiopetus, oppimistehtävät, työskentely ja tehtävät ketjuyrityksessä. Vaihtoehtoinen suoritustapa: XXXX Vähittäiskaupan kilpailukeinot 5 op verkkototeutus Arviointi asteikolla 1 – 5

Oppimateriaali  

Hukka, M. 2005. Ketjuuntumisesta kilpailuetu. Helsinki: Edita. Kautto, M., Lindblom, A. Mitronen, L. 2008. Kaupan liiketoimintaosaaminen. Helsinki: Talentum.

 

  • No labels