Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LIIYDIN YDINOSAAMINEN 150 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

04LIIPER PERUSOPINNOT 75 OP

 

 

 

 

 

LIIOSA Liiketoimintaosaaminen 30 op

 

 

 

 

 

04LII000 Tekstit, taulukot ja esitysmateriaalit 5 op *     

04LII001 Innovaatio- ja projektityötaidot 5 op *

 

 

 

 

 

04LII002 Organisaatio ja henkilöstöjohtaminen 4 op *

 

 

 

 

 

04LII003 Taloushallinto 4 op *

 

 

 

 

 

04LII004 Talous- ja rahoitusmatematiikka 4 op

 

 

 

 

 

04LII005 Asiakassuhteet ja markkinointi 4 op *     
04LII006 Logistiikka ja kaupan asiakirjat 4 op *     
  • Yritysportfolioon kuuluvat opintojaksot 
     

04LIIYRI Yrittäjyys ja yrityksen ulkoinen toimintaympäristö 15 op

 

 

 

 

 

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

 

 

 

 

04LII007 Kansantalous 3 op

 

 

 

 

 

04LII008 Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta 3 op *

 

 

 

 

 

04LII009 Tutkimusmenetelmien perusteet 5 op

 

 

 

 

 

04POVIV15 Viestintä ja vuorovaikutustaidot 15 op     
01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op     
04LII010 Yhteisöviestintä ja monikulttuurisuustaidot 5 op *     
01RUO Ruotsin kieli 3 op     
01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op *      
LIIBUS Business-kielet ja kulttuuriosaaminen 15 op     
1. kieli 10 op     
2. kieli 5 op     

04LIIAMM AMMATTIOPINNOT

1

2

3

4

suoritusvuosi

TALOUSHALLINNON MODUULIT 75 OP     

04TAL010 Hyvä tilinpäätöskäytäntö 15 op

 

 

 

 

 

04TAL011 Kirjanpito ja tilinpäätös 5 op

 

 

 

 

 

04TAL012 Tilinpäätöksen laadinta 5 op

 

 

 

 

 

04TAL013 Tilinpäätösanalyysi ja tilintarkastus 5 op

 

 

 

 

 

04TAL020 Verotus ja tilinpäätössuunnittelu 15 op

 

 

 

 

 

04TAL021 Verotusmenettely ja henkilöverotus 3 op

 

 

 

 

 

04TAL022 Arvonlisäverotus 4 op

 

 

 

 

 

04TAL023 Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu 4 op

 

 

 

 

 

04TAL024 Palkanlaskenta 4 op     

04TAL030 Kannattavuuden hallinta 15 op

 

 

 

 

 

04TAL031 Katetuottolaskenta 5 op

 

 

 

 

 

04TAL032 Kustannuslaskentamenetelmät 5 op     
04TAL033 Johdon raportointi 5 op     
04TAL040 Rahoitus ja sijoitustoiminta 15 op     

04TAL041 Finanssimarkkinat 5 op

 

 

 

 

 

04TAL042 Säästäminen ja sijoitustoiminta 5 op

 

 

 

 

 

04TAL043 Rahoitusriskien hallinta 5 op     
04TAL050 Financial Management 15 op     
04TAL051 Management Accounting 5 ECTS     

04TAL052 Corporate Finance 5 ECTS

 

 

 

 

 

04TAL053 Financial Planning 5 ECTS

 

 

 

 

 

JOHTAMISEN, ESIMIESTYÖN JA ESIMIESVIESTINNÄN MODUULIT 60 OP     
04JOH010 Työyhteisöosaaminen 15 op     
04JOH011 Itsensä johtaminen ja ammattilaisena kehittyminen 5 op     
04JOH012 Työyhteisötaidot 5 op     
04JOH013 Hyvinvoiva organisaatio 5 op     

04JOH020 Esimiesosaaminen 15 op

 

 

 

 

 

04JOH021 Henkilöstöjohtaminen 5 op

 

 

 

 

 

04JOH022 Työlainsäädäntö 5 op

 

 

 

 

 

04JOH023 Esimiesviestintä 5 op

 

 

 

 

 

04JOH030 Tulevaisuuden organisaatiot 15 op     
04JOH031 Organisaatiot muutoksessa 5 op     
04JOH032 Muutoksen- ja riskienhallinta 5 op     
04JOH033 Osaamisen kehittäminen T&K- projekteissa 5 op     
04JOH040 Organisaation strateginen johtaminen ja kehittäminen 15 op     
04JOH041 Prosessien ja palvelujen johtaminen 5 op     
04JOH042 Strateginen johtaminen 10 op     
MARKKINOINNIN MODUULIT 75 OP     
04MAR010 Designing Services and Products 15 ECTS     
04MAR011 Innovation Process for Services and Products 10 ECTS     
04MAR012 Project Work 5 ECTS     
04MAR020 Brandin rakentaminen ja lanseeraus 15 op     
04MAR021 Brandin rakentaminen ja lanseeraus 10 op     
04MAR022 Viestintämateriaalin tuottaminen 5 op     
04MAR030 Digital Marketing Communication 15 ECTS     
04MAR031 Digital Marketing Communication and Online Shopping 10 ECTS     
04MAR032 Marketing in Social Media and Analytics 5 ECTS     
04MAR040 Asiakassuhteen johtaminen 15 op     
04MAR041 Asiakassuhteen johtamisprosessi 10 op     
04MAR042 Asiakashankinta ja asiakkaan kohtaaminen 5 op     
04MAR050 Kaupan ketjuliiketoiminta 15 op     
04MAR051 Päivittäistavarakaupan toimintaympäristö 5 op     
04MAR052 Kaupan liiketoimintamallit ja markkinointi 5 op     
04MAR053 Kaupan esimiestyö 5 op     
LOGISTIIKAN MODUULIT 60 OP     
04LOG010 Toimitusketjun hallinta ja SAP-toiminnanohjausjärjestelmä 15 op     
04LOG011 Toimitusketjun hallinta 5 op     
04LOG012 Arvovirtaketju- ja prosessinmallinnus toimitusketjun hallinnan tukena 5 op     
04LOG013 SAP-toiminnanohjausjärjestelmä 5 op     
04LOG020 Hankintatoimi 15 op     
04LOG021 Hankintatoimi 5 op     
04LOG022 Julkiset hankinnat 5 op     
04LOG023 Sopimisen ja kaupan juridiikka 5 op     
04LOG030 Yhteiskuntavastuu toimitusketjun johtamisessa 15 op     
5 op johtamisen opintoja     
04LOG031 Yhteiskuntavastuu toimitusketjun hallinnassa 5 op     
04ENG032 Logistics English 5 ECTS     
04LOG040 Logistiikan kansainvälinen toimintaympäristö 15 op     
04LOG041 Viennin ja tuonnin suunnittelu 10 op     
04LOG042 Kansainvälisen kaupan ja ja kuljetusten juridiikka 5 op     
04YRI010 Yrittäjyys - Entrepreneurship 15 op     
04YRI011 Liiketoiminnan StartUp 5 op     
04YRI012 Development Project 5 ECTS     
04YRI013 eCommerce 5 ECTS     
04RES010 Corporate Environment and Social Responsibility 15 ECTS     
04RES011 Ethics, Environment and Business 5 ECTS     
04RES012 Competitive Aventage through Corporate Responsibility ECTS     
04RES013 New Business Concepts based on Corporate Responsibility 5 ECTS     
04IB010 International Business Operations 15 ECTS     
04IB011 Basics of Internationalisation 5 ECTS     
04IB012 International Economics 5 ECTS     
04IB013 International Marketing 5 ECTS     
04EXC010 Ulkomainen vaihto 30 op     

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

04TUT010 Syventävät tutkimusopinnot 5 op     
Kvalitatiiviset tutkimusopinnot 5 op     
04TUT011 Kvalitatiiviset tutkimusopinnot 3 op     
Kvantitatiiviset tutkimusopinnot 5 op     
04TUT012 Tilastollinen päätöksenteko ja SPSS 3 op     
04TUT013 Tieteellinen kirjoittaminen 2 op     

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

04LIITÄY TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

MUUT AMMATTIOPINNOT 35 OP

 

 

 

 

 

04VAPVAL Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

 

04VVAMM010 Ammatillinen kasvu 3 op

 

 

 

 

 

 ops1415-lt-liiketalous.pdf 18.8.2014

Liiketalouden-koulutus-LII14-LII14A.pdf

  • No labels