Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04YRI011 LIIKETOIMINNAN STARTUP 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa suunnitella ja käynnistää yritystoiminnan
  • osaa analysoida yrityksen toimintaympäristöä, tunnistaa ja varautua niihin liittyviin riskeihin
  • osaa toimia alueensa ja toimialansa osaamisverkostoissa 
  • osaa suunnitella yrityksen rahoituksen ja arvioida toiminnan kannattavuutta

Sisältö

StartUp-toiminta yhteistyössä Lahden alueen yrittäjyyttä tukevien palvelujen kanssa. Verkostoissa toimiminen. Asiakaskontaktit. Rahoitus ja kannattavuus.

Edeltävä osaaminen

01PJYT Yrittäjyysopinnot-opintojakso

Toteutus ja arviointi

Ohjauskeskustelut ja mentorointi. Oman liiketoimintasuunnitelman vaiheittainen täytäntöönpano. Yritysvierailut ja seminaarit. Rahoitussuunnittelun tehtävät. Arviointi: hyväksytty/hylätty. 

Oppimateriaali

Erikseen sovittava materiaali.

  • No labels